Kompetens... vad kan
vi hjälpa dig med?

Ombyggnader, tillbyggnader, fasadmålning, omläggning av tak,
nyläggning av tak, badrum, stensättning, altaner och terasser...

Listan kan göras lång!  

Hör av dig för en kostnadsfri offert!

                                                             kontakt »

 

 

Kvalitetssäkring!

 

Auktoriserade VVS-företag

En Säker Vatteninstallation är en installation som är utförd enligt gällande branschregler, av auktoriserade montörer och arbetsledare anställda på ett auktoriserat VVS-företag.


Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.

Vi innehar behörighet enligt PER:s branschregler.

PER står för Plattsättar Entreprenörernas Riksförening och behörigheten utfärdas av Byggkeramikrådet.

Du kan använda dig av Byggkeramikrådets hemsida www.bkr.se om du vill kontrollera huruvida en entreprenör innehar behörighet.

 

Referensprojekt

projekt1.png

Referenser »

Försäkringar  

 

Vi rättar oss givetvis efter
Allmänna Reklamationsnämndens beslut om det skulle uppstå en tvist. Dock ska tilläggas att vi aldrig har varit inblandade i den här typen av tvister.

 

Vi är försäkrade genom If försäkringsbolag.
Om olyckan skulle vara framme ersätter försäkringen person- och sakskador upp till 10 000 000 kr.

 

 

Bookmark and Share